Wat is healing?

Het menselijk lichaam bestaat uit en is omgeven door een energieveld, het zogenaamd aura of elektromagnetisch uitstralingsveld, opgebouwd uit verschillende subtiele lagen...

De uitstralende energie staat in verbinding met het fysiek lichaam via de chakra's, die elk op hun beurt gekoppeld zijn aan organen en meridianen...

De toestand van deze dynamische energiebalans bepaalt onze fysieke gezondheid, het emotioneel en spiritueel welbehagen...

Als de energie niet vrijelijk kan stromen, zit je minder goed in je vel en kun je uiteindelijk zelfs ziek worden...

Elke energieverstoring heeft zo zijn eigen verhaal: onverwerkte emoties en ervaringen, vastgeroeste patronen of denkbeelden, opgehoopte stress...

Door een healing, krijg je de kans om gedachteconstucties, niet langer werkende overtuigingen, emotionele en lichamelijke blokkades bewust te worden en los te laten...

Vanuit een neutrale, liefdevolle positie wordt er op diep wezenlijk niveau, via de handen, contact met jouw energie gemaakt en ontstaat een verbinding met je eigen helend vermogen...

Deze herbronning van je levenskracht helpt je om zelf te zien wat je blokkeert, beter te 'VOELEN' wat je zelf eigenlijk wilt en gelijktijdig in relatie te blijven met je leefwereld...

Via een begeleiden, in het verwerven van eigen inzicht, biedt een healing, de mogelijkheid tot zelfacceptatie, groeien en veranderen, een weg naar een krachtiger 'AANWEZIG ZIJN'...

Het innerlijk 'WEZEN' treedt duidelijker naar voren en je ontdekt steeds meer 'WIE' je werkelijk bent...